‘Zeer leerzaam, een echte aanrader. Veel zaken worden helder, snel toepasbaar in de praktijk.’

Wat?
Scholen staan voor een uitdaging, want het sturen op opbrengsten is bij gedrag veel lastiger dan bij didactische vakken. Gedrag is situationeel, relationeel, interactioneel en afhankelijk van in welke ontwikkelingsfase de leerling verkeert. Opbrengstgericht werken aan gedrag is dan ook een vak apart. Veel meetinstrumenten zijn voor opbrengstgericht werken aan gedrag ongeschikt, ze worden subjectief ingevuld al naargelang de leraar de leerling ervaart en niet altijd getoetst aan leerlijnen sociaal-emotioneel functioneren.

Doel van de masterclass is betekenisvol meten, dit duiden naar elke schoolsetting en een bepaalde focus kiezen. Daar bepaal je dan de ambitie voor je school voor aan de hand van de door jou gebruikte methode of aan de hand van de door ons aangereikte leerlijnen. Je gaat terug naar je school met een eerste plan om opbrengstgericht werken aan gedrag in te kunnen zetten.

Wanneer?
Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor leraren, intern begeleiders en gedragsspecialisten uit het primair onderwijs die in hun eigen school meer opbrengstgericht willen werken aan gedrag.

‘Het sluit aan en geeft houvast bij het schrijven van onze schoolstandaard gedrag.’