Trainers

Sandra Koot
Sandra Koot heeft gewerkt als leraar, rt’er, ib’er en ab’er binnen BaO, SBO en SO (cluster 2-3-4). Daarnaast was zij van 2004 tot 2010 voorzitter van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib) en de Landelijke Beroepsgroep voor ambulant begeleiders (LBab). Verder was zij actief in diverse onderwijsfora, zoals het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Collectief-Inclusief. Sandra is eigenaar van Educote en auteur van het boek Co-teaching. Je kunt haar volgen op Twitter.


Kees van Overveld
Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs als invaller, leraar speciaal onderwijs, intern begeleider, schoolbegeleider, hogeschool(hoofd)docent en onderzoeker. In 2008 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar agressie onder jongens.

Kees van Overveld is een expert op het gebied van voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen, agressie, pesten en geweld binnen scholen.
Van Overveld heeft vele artikelen en boeken over gedrag geschreven. Bij uitgeverij Pica verscheen onder meer Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs en SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis. Je kunt hem volgen op Twitter.


‘Blanco en zonder veel kennis naar binnen gestapt, maar wel met goede handvatten en een bak aan informatie weer naar buiten gegaan. Betrokken en deskundige begeleiders!’